رنگ کنیتکس به دلیل مقاومت بالا در برابر عوامل جوی مختلف و قابلیت پوشش دهی مناسب، در صنعت ساختمان و نمای ساختمان های مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین، این رنگ قابلیت اجرای آسان و سریع را داراست و به عنوان یکی از گزینه های اقتصادی و کارآمد در رنگ آمیزی ساختمان ها مورد توجه قرار می گیرد.